ΚΟΥΝΤΟΥΡΗΣ Ν.

ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ


Τομείς Δραστηριότητας

1. Ποινικό Δίκαιο

Με συνέπεια και αξιοπιστία αναλαμβάνουμε πάσης φύσεως ποινικές υποθέσεις τόσο κατά την φάση της προδικασίας όσο και μεταγενέστερα κατά την επ΄ ακροατηρίω συζήτηση ενώ σεβόμενοι απόλυτα το ρόλο του Δικηγόρου ως συλλειτουργού της Δικαιοσύνης συμβάλλουμε στην ορθή απονομή αυτής. 


2. Αστικό Δίκαιο (Εμπορικό-Τραπεζικό - Οικογενειακό-Εργατικό) 

Ασχολούμεθα και αναλαμβάνουμε υποθέσεις που άπτονται σε κάθε τομέα του αστικού δικαίου δικαίου με ιδιαίτερη εμπειρία και εξειδίκευση στους τομείς του γενικού εμπορικού, πτωχευτικού, εξυγίανσης επιχειρήσεων και ποινικού δικαίου. 

 


Δικηγορικό Γραφείο

Θεμιστοκλέους 4, Τ.Κ. 10678, Αθήνα

Τηλ. 210 8828127

6942807880

stamatioskountouris@dsa.gr